Showing 1 - 4 of 4
SubDio Garden

จุดเด่น

แต่งงานในสวน, สถานที่กว้างขวาง, จัดงานแบบไพรเวท

รองรับแขก

สูงสุด 150 ท่าน
บ้านมหาสวัสดิ์ เรือนไทย

จุดเด่น

แต่งงานริมแม่น้ำ, สไตล์ไทย, จัดงานแบบไพรเวท

รองรับแขก

สูงสุด 200 ท่าน
Buddy Oriental Riverside Hotel

จุดเด่น

ราคาเป็นมิตร, หรูหรา, แต่งงานในสวน

รองรับแขก

สโมสร ขส.ทบ. - Army Transportation Club

จุดเด่น

ราคาเป็นมิตร, แต่งงานริมแม่น้ำ

รองรับแขก