การเข้าคอร์สอบรมแต่งงานที่โบถส์ (4/20)

หลังจากเข้าไปติดต่อโบสถ์แล้ว  สิ่งที่เราต้องทำให้ผ่านก่อนเลยคือ เข้าคอร์สอบรมแต่งงานที่โบสถ์ ทางคริสตศาสจักรการที่เราจะแต่งงานในโบสถ์ทุกครั้งไม่ว่าฝ่ายหญิงหรือชายจะเป็นคริสต์  ทั้งสองฝ่ายต้องเข้ารับการอบรมใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน  เพราะทางศาสนาคริสต์แล้ว  ถ้าคู่บ่าวสาวดำเนินการแต่งงานในโบสถ์  จะไม่สามารถหย่าร้างกันได้ค่ะ การแต่งงานในโบสถ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การอบรมจึงจำเป็นต้องมี

การติดต่อโบถส์เรื่องแต่งงาน (3/20)

อบรมแต่งงานศาสนาคริสต์ (5/20)