“ดอกเบี้ยบ้าน 2566” ทุกธนาคาร อัปเดต สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน-คอนโด

“สินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร ปี 2566” เปรียบเทียบกันชัดเจน

อัตราดอกเบี้ยบ้าน หรือสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน คือ ตัวกำหนดการผ่อนชำระค่างวดของการซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโด สำหรับคนที่ทำการกู้ซื้อบ้านผ่านธนาคาร ดังนั้นใครที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะกู้ซื้อบ้านกับธนาคารไหนดีก็หายห่วงได้ WeddingReview.net รวบรวมข้อมูล ‘ดอกเบี้ยบ้าน ปี 2566 ของทุกธนาคาร’ มาเปรียบเทียบให้ดูกันชัด ๆ มาดูกันเลย

ติดตามเราได้ที่ Facebook WeddingReview.net

“สินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร ปี 2566” เปรียบเทียบกันชัดเจนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 1.99%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านล้านหลัง” สามารถยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2566 (หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ) และให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท/ราย/หลักประกัน โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 40 ปี เหมาะกับกลุ่มผู้กู้ที่มีรายได้น้อย กำลังสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ โดยมีเงินงวดคงที่งวดละ 5,000 บาท นานถึง 84 งวดแรก

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ: วงเงินกู้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท สามารถดูข้อมูลอัตรา ดอกเบี้ย กู้ซื้อบ้าน เพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

“สินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร ปี 2566” เปรียบเทียบกันชัดเจนธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.28%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย” โดยเป็นสินเชื่อที่ให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปสามารถกู้ได้ทั้งโครงการบ้านใหม่ และบ้านมือสอง เหมาะกับวงเงินกู้ซื้อบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน สามารถผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี  ทั้งนี้ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี พร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA / MLTA รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ: มนุษย์เงินเดือน สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านกรุงศรี

“สินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร ปี 2566” เปรียบเทียบกันชัดเจนธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.51%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านกรุงไทย” สามารถยื่นเรื่องสมัครสินเชื่อภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่ พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ผู้กู้สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการวงเงินกู้ 100% และดอกเบี้ยต่ำในปีแรก สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านกรุงไทย

“สินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร ปี 2566” เปรียบเทียบกันชัดเจนธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.73%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ” เป็นสินเชื่อที่ใช้หลักประกันประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม, คอนโด) ยกเว้นหลักประกันที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า เฉพาะกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน โดยผู้กู้ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี) และสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : หมอ, นักบิน, วิศวกร, ผู้พิพากษา, อัยการ สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

“สินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร ปี 2566” เปรียบเทียบกันชัดเจนธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.65%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อเคหะ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” เป็นรูปแบบสินเชื่อที่เอื้อต่อผู้กู้ที่ปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 หรือ 9 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ยที่เลือก บุคคลที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร ซื้อบ้านหรือห้องชุด ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเองหรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว หรือเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรสจากสถาบันการเงิน โดยผู้กู้ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์    เงื่อนไขพิเศษ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก สามารถเลือกไม่ชำระเงินงวดได้ และหลังจากนั้นเลือกชำระเงินงวดแบบผ่อนต่ำอีก 6 เดือน ล้านละ 3,500 บาท / เดือน เพื่อช่วยในการสร้างสภาพคล่องรองรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือจะเลือกผ่อนชำระเงินงวดปกติได้ โดยเปิดให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2566

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ: มนุษย์เงินเดือน มีรายได้แน่นอน อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อเคหะ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า

“สินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร ปี 2566” เปรียบเทียบกันชัดเจนธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 8.25%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษสุด” เป็นรูปแบบสินเชื่อสำหรับบ้านมือหนึ่งและมือสอง โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนทั้งนี้ผู้กู้สามารถผ่อนนานสูงสุด 30 ปี รายได้สุทธิเดือนละ 15,000 บาท ก็สามารถกู้ได้ ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 และจดจำนองภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ: มนุษย์เงินเดือน คนอยากได้บ้านใหม่และบ้านมือสอง สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย

“สินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร ปี 2566” เปรียบเทียบกันชัดเจนธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.95%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านใหม่” กรณีหลักประกันที่มีราคาขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาหลักประกันโดยผู้กู้สามารถผ่อนสบายแบบลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ: คนอยากได้บ้านใหม่

สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

ติดตามเราได้ที่ Facebook WeddingReview.net

คุณอาจสนใจ

คุณอาจสนใจ

Report

What do you think?

0 Points
Upvote
Top 20 ของฝากจากญี่ปุ่น - ขนมใหม่ๆ และของใช้น่าซื้อ

Top 20 ของฝากจากญี่ปุ่น – ขนมใหม่ๆ และของใช้น่าซื้อ (traveldidi.com)

ของชำร่วยงานแต่ง 2023 เก๋ๆ เก๋าเกม ได้ใจคนรับ

ของชำร่วยงานแต่ง 2023 เก๋ๆ เก๋าเกม ได้ใจคนรับ