สถานที่แต่งงานราคาประหยัด

Showing 1 - 3 of 3
กรมยุทธบริการทหาร

จุดเด่น

สถานที่สวยงาม, สถานที่กว้างขวาง

รองรับแขก

สโมสรทหารบกวิภาวดี (THAI ARMY CLUB VIPHAVADI)

จุดเด่น

โดดเด่นย่านวิภาวดี, ราคาเป็นมิตร

รองรับแขก

The Halls Bangkok (เดอะ ฮอลล์)

จุดเด่น

โดดเด่นในย่านบางเขน, เปิดใหม่!, ราคาเป็นมิตร

รองรับแขก