สถานที่แต่งงานเก๋ ๆ

Showing 1 - 2 of 2
ประเภท
moreless
Locations
Locations
moreless
Rating
Business Info
วันที่ก่อตั้ง
ราคา
Others
วิดีโอ
BENEDICT STUDIO เบเนดิกต์ สตูดิโอ

จุดเด่น

หรูหรา, สไตล์กอธิค, คอนเซปต์สตูดิโอ

รองรับแขก

วาระเวลา การ์เด้น ฮอล (VARAVELA)

จุดเด่น

แต่งงานในสวน, เปิดใหม่!, ฟังก์ชันนอลฮอล

รองรับแขก

สูงสุด 353 ท่าน