แสดง 1 - 2 จาก 2
ประเภท
moreless
Locations
Locations
moreless
Rating
Business Info
วันที่ก่อตั้ง
ราคา
Others
เวลาทำการ
วิดีโอ
สโมสรทหารบกวิภาวดี (THAI ARMY CLUB VIPHAVADI)

จุดเด่น

โดดเด่นย่านวิภาวดี, ราคาเป็นมิตร

รองรับแขก

The Halls Bangkok (เดอะ ฮอลล์)

จุดเด่น

โดดเด่นในย่านบางเขน, เปิดใหม่!, ราคาเป็นมิตร

รองรับแขก