เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับเด็ก เพิ่มเรื่องใหม่

โรงแรมบางแห่ง สามารถจัดพื้นที่พร้อมของเล่น สำหรับแขกที่พาเด็กมาด้วย เพื่อไม่ทำให้เด็ก ๆ งอแง แล้วเด็ก ๆ ก็จะไปร่วมสนุกกันอยู่ในมุมของพวกเขา ไม่ร้องกลับบ้านก่อนเวลา ทำให้แขกผู้ใหญ่สามารถพูดคุยกับเพื่อนเก่าในงานอย่างราบรื่นในขณะเดียวกัน

เตรียมรับมือล่วงหน้ากับการ “ปฏิเสธ” เพิ่มเรื่องใหม่

จัดลำดับความสำคัญของแขก เพิ่มเรื่องใหม่