อบรมแต่งงานศาสนาคริสต์ (5/20)

ส่วนใหญ่จะมีคุณพ่อหรือลูกๆของโบสถ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆมาอบรมให้ค่ะ เช่นกฎหมายทางคริสตศาสนจักร การครองเรือน  การคุมกำเนิด เอว่าได้ความรู้ดีนะคะ โดยถ้าในกรุงเทพ จะมีแค่สองที่ที่เปิดให้อบรมคือ โบสถ์อัสสัมชัญบางรัก(มีอบรมทุกวันอาทิตย์ ของสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) กับ โบสถ์มหาไถ่(มีอบรมทุกวันอาทิตย์ สองสัปดาห์แรกของเดือน) โดยทุกคนต้องเข้าอบรมสองครั้งต่อเนื่องกันถึงจะได้ใบประกาศการอบรมการใช้ชีวิตคู่มา  จึงสามารถเอาใบนี้ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ออฟฟิสที่โบสถ์ว่าเราสามารถทำการแต่งงานในโบสถ์ได้ค่ะ

การเข้าคอร์สอบรมแต่งงานที่โบถส์ (4/20)

ขั้นตอนการแต่งงานในโบถส์ พร้อมค่าใช้จ่าย (6/20)