วางแผนสำหรับแขกที่มางานคนเดียว (15/16)

ในกรณีที่คุณจัดงานแต่งงานแบบโต๊ะจีน คุณอาจต้องเตรียมการคิดเผื่อแขกงานแต่งที่จะมาร่วมงานเพียงคนเดียว คุณอาจจะทำ List ให้กับคนต้อนรับแขกเข้างาน สอบถามเข้าว่าเป็นเพื่อนฝั่งเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว รู้จักจากการทำงานบริษัทใด หรือ เป็นเพื่อนจากมหาวิทยาลัยอะไร เพื่อพาแขกคนสำคัญของคุณไปนั่งรวมโต๊ะกับคนที่เขาหรือเธออาจรู้จัก

การส่งการ์ดเชิญงานแต่งทางไปรษณีย์ (14/16)

เตรียมแผนที่การเดินทางและคำอธิบายอย่างละเอียด (16/16)