ลายริ้ว และลายริ้ว และลายริ้ว (9/12)

ดูดีมีระดับด้วยการผสมสีดำและสีขาวเข้ากันกับสีเขียวโทนธรรมชาติ หรือ สีทอง และแม้แต่สีแรง ๆ สีสันสดใส

สีเขียวยังคงอยู่ (8/12)

Structure และ Layer (10/12)