ลายริ้ว และลายริ้ว และลายริ้ว เพิ่มเรื่องใหม่

ดูดีมีระดับด้วยการผสมสีดำและสีขาวเข้ากันกับสีเขียวโทนธรรมชาติ หรือ สีทอง และแม้แต่สีแรง ๆ สีสันสดใส

สีเขียวยังคงอยู่ เพิ่มเรื่องใหม่

Structure และ Layer เพิ่มเรื่องใหม่