ธีมสีงานแต่งงานน้ำเงิน Dusky Blue และทอง Antique Gold (16/16)

ธีมงานแต่งงาo Silver Winter Wonderland (15/16)

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 22.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน