คิดล่วงหน้า (2/16)

ฤกษ์งามยามดีของคุณ ตรงกับวันหยุดนักขตฤกษ์ หรือ วันสอบ เช่น สอบเข้าเตรียมอุดม สอบทนายความ หรือเปล่า? สถานที่จัดงานแต่งงานของคุณอยู่ใกล้กับสนามสอบเหล่านั้นหรือไม่? เตรียมตัวให้ล่วงหน้า คำนึงถึงเหตุการณ์สำคัญ ๆ ต่าง ๆ เพื่อให้งานแต่งงานของคุณราบรื่น

แขกมาก่อนเสมอ (1/16)

เรียนคอร์ส Wedding Review คู่มือจัดงานแต่งงาน (3/16)