การเตรียมงานแต่งงานศาสนาคริสต์ คาทอลิก เพิ่มเรื่องใหม่

โบสถ์อัสสัมชัญบางรักค่อนข้างจะเคร่งมากเรื่องมากไม่สามารถเอาป้ายอะไรมาวางหรือขนมมาวางด้านหน้าได้เลย สิ่งที่เราต้องติดต่อเพิ่มเติมมีแค่วงขับร้องประสานเสียงที่จะใช้ในพิธีค่ะ ซึ่งเอก็ติดต่อวงที่เล่นประจำที่โบสถ์อยู่แล้วค่ะ  ราคาประมาณ 8,000 บาท  เล่นให้ตลอดการทำพิธี 1 ชั่วโมงค่ะ

ขั้นตอนการแต่งงานในโบถส์ พร้อมค่าใช้จ่าย เพิ่มเรื่องใหม่

การชำระเงินกับโบถส์ สำหรับแต่งงาน ต้องทำอะไรยังไง เพิ่มเรื่องใหม่