การชำระเงินกับโบถส์ สำหรับแต่งงาน ต้องทำอะไรยังไง เพิ่มเรื่องใหม่

เราการชำระเงิน  เค้าจะให้ชำระวันที่มีการซ้อมสองอาทิตย์ก่อนแต่งงานค่ะ เป็นงวดเดียวเลย  25,000 บาท  เอให้ค่าบำรุงวัด 5,000 บริจาคให้บาทหลวง 5,000 รวมทั้งหมดก็ 35,000 บาท ค่ะ

การเตรียมงานแต่งงานศาสนาคริสต์ คาทอลิก เพิ่มเรื่องใหม่

ขั้นตอน การแต่งงานแบบคริสต์ งานแต่งงานคุณเอ & ไบรอัน เพิ่มเรื่องใหม่