การแต่งงาน คือ อะไร? หมายถึงอะไร?

แต่งงาน คือ อะไร? หมายถึงอะไร?

การแต่งงาน คือ การเข้าร่วมพิธีของคู่รักตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อให้เป็นสามี-ภรรยาอันถูกต้องตามประเพณีหรือกฎหมายของสังคม ซึ่งแสดงถึงวัยหรือช่วงเวลาอันเหมาะสมของทั้งคู่ในการสร้างครอบครัวใหม่พร้อมกับเป็นที่ยอมรับของสังคม

ขั้นตอนการแต่งงานนั้น ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสู่ขอหรือการหมั้นหมาย และสุดท้ายเป็นการสมรสหรือเข้าพิธีแต่งงาน ซึ่งเป็นกลไกที่สังคมกำหนดขึ้นเพื่อให้คู่รัก มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันและ สร้างครอบครัวขึ้นใหม่เป็นของตนเอง

ติดตามเราได้ที่ Facebook WeddingReview.net

การแต่งงาน 3 ประเภท คือ

แต่งงาน คือ อะไร? หมายถึงอะไร?

#1 วิวาหมงคล

ประเพณีแต่งงานที่นิยมทำกัน ที่บ้านฝ่ายหญิง หรืออาจไม่ใช่บ้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายชายเป็นผู้สู่ขอฝ่ายหญิง และต้องเข้าพิธีกรรมทางศาสนา โดยฝ่ายชายจะเดินทางเข้าพิธี ที่บ้านฝ่ายหญิงหรือที่ใดที่หนึ่งที่จัดขึ้น ซึ่งก่อนเข้าบ้านฝ่ายหญิงหรือสถานที่ทำพิธีก็จะต้องผ่านประตูเงิน ประตูทอง เพื่อให้ญาติฝ่ายเจ้าสาวยินยอมก่อน หลังจากนั้น ค่อยเข้าสู่พิธีกรรมต่อไป จนถึงแล้วเสร็จพิธี และหลังจากแต่งงานแล้วเสร็จ ฝ่ายชายจะพักอาศัยที่บ้านจ้าวสาวร่วมกับบิดามารดาของฝ่ายจ้าวสาวโดยตลอดหรือแยกพักกับเจ้าสาวเพียงลำพัง

การแต่งงานประเภทนี้ ได้แก่ การแต่งงานตามประเพณีไทย ส่วนการแต่งงานตามประเพณีของชาวคริสต์
ก็ต้องทำพิธีเหมือนกัน คือ ทำการแต่งงานโดยมีบาทหลวงเป็นผู้ทำพิธี ซึ่งนิยมทำพิธีที่โบสถ์หรืออาศรมในคริสต์ศาสนา ซึ่งก็จัดเป็นวิวาหมงคล เหมือนกับการแต่งงานตามประเพณีไทย

แต่งงาน คือ อะไร? หมายถึงอะไร?

#2 อาวาหมงคล

ประเพณีแต่งงานที่นิยมทำกัน ที่บ้านฝ่ายชาย โดยฝ่ายหญิงจะเดินทางเข้าพิธี ที่บ้านฝ่ายชาย ซึ่งก่อนเข้าบ้านฝ่ายหญิงต้องผ่านประตูเงิน และเมื่อแต่งงานแล้วเสร็จ ฝ่ายหญิงจะพักอาศัยที่บ้านฝ่ายชายร่วมกับบิดามารดาของฝ่ายชายหรือแยกพักกับเจ้าสาวเพียงลำพัง ลักษณะการแต่งงานประเภทนี้ จะพบได้ในบางประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย และประเทศจีน เป็นต้น

แต่งงาน คือ อะไร? หมายถึงอะไร?

#3 วิวาห์เหาะ

วิวาห์เหาะ คือ การแต่งงานที่ไม่ได้เข้าขั้นตอนที่ทำพิธีแต่งงาน และไม่ได้ทำ ณ บ้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยฝ่ายชาย และหญิง อาจแต่งงานกันเพียงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเท่านั้น หรือการให้คำมั่นสัญญาที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน และสร้างครอบครัวเป็นหลักแหล่งได้

ทั้งนี้การแต่งงาน และพิธีแต่งงานตามประเพณีไทย มักจะเริ่มจากการหมั้นหมายหรือการสู่ขอก่อน เพื่อทำการตกลงเรื่องสินสอด และหาฤกษ์งามยามดี ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีแต่งงาน …แต่ปัจจุบันอาจจะมีการลดบางขั้นตอน ซึ่งสามารถทำได้ตามเหมาะสมของทั้งสองฝ่าย

ติดตามเราได้ที่ Facebook WeddingReview.net

WooCommerce plugin is required to render the WooCommerce plugin is required to render the [adace_shop_the_post] shortcode. shortcode.

Report

What do you think?

0 Points
Upvote

100 + แคปชั่นงานแต่ง โดน ๆ แคปชั่นไปงานแต่งเพื่อน ฮา ๆ เด็ด ๆ

กินเจ ปี 66 เริ่มวันที่เท่าไร ล้างท้องวันไหนดี? แนะนำ 10 เมนูอาหารเจ

กินเจ ปี 66 เริ่มวันที่เท่าไร ล้างท้องวันไหนดี? แนะนำ 10 เมนูอาหารเจ