การแต่งงาน คือ อะไร? หมายถึงอะไร?

แต่งงาน คือ อะไร? หมายถึงอะไร?

การแต่งงาน คือ การเข้าร่วมพิธีของคู่รักตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อให้เป็นสามี-ภรรยาอันถูกต้องตามประเพณีหรือกฎหมายของสังคม ซึ่งแสดงถึงวัยหรือช่วงเวลาอันเหมาะสมของทั้งคู่ในการสร้างครอบครัวใหม่พร้อมกับเป็นที่ยอมรับของสังคม

ขั้นตอนการแต่งงานนั้น ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสู่ขอหรือการหมั้นหมาย และสุดท้ายเป็นการสมรสหรือเข้าพิธีแต่งงาน ซึ่งเป็นกลไกที่สังคมกำหนดขึ้นเพื่อให้คู่รัก มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันและ สร้างครอบครัวขึ้นใหม่เป็นของตนเอง

ติดตามเราได้ที่ Facebook WeddingReview.net

การแต่งงาน 3 ประเภท คือ

แต่งงาน คือ อะไร? หมายถึงอะไร?

#1 วิวาหมงคล

ประเพณีแต่งงานที่นิยมทำกัน ที่บ้านฝ่ายหญิง หรืออาจไม่ใช่บ้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการแต่งงานที่ฝ่ายชายเป็นผู้สู่ขอฝ่ายหญิง และต้องเข้าพิธีกรรมทางศาสนา โดยฝ่ายชายจะเดินทางเข้าพิธี ที่บ้านฝ่ายหญิงหรือที่ใดที่หนึ่งที่จัดขึ้น ซึ่งก่อนเข้าบ้านฝ่ายหญิงหรือสถานที่ทำพิธีก็จะต้องผ่านประตูเงิน ประตูทอง เพื่อให้ญาติฝ่ายเจ้าสาวยินยอมก่อน หลังจากนั้น ค่อยเข้าสู่พิธีกรรมต่อไป จนถึงแล้วเสร็จพิธี และหลังจากแต่งงานแล้วเสร็จ ฝ่ายชายจะพักอาศัยที่บ้านจ้าวสาวร่วมกับบิดามารดาของฝ่ายจ้าวสาวโดยตลอดหรือแยกพักกับเจ้าสาวเพียงลำพัง

การแต่งงานประเภทนี้ ได้แก่ การแต่งงานตามประเพณีไทย ส่วนการแต่งงานตามประเพณีของชาวคริสต์
ก็ต้องทำพิธีเหมือนกัน คือ ทำการแต่งงานโดยมีบาทหลวงเป็นผู้ทำพิธี ซึ่งนิยมทำพิธีที่โบสถ์หรืออาศรมในคริสต์ศาสนา ซึ่งก็จัดเป็นวิวาหมงคล เหมือนกับการแต่งงานตามประเพณีไทย

แต่งงาน คือ อะไร? หมายถึงอะไร?

#2 อาวาหมงคล

ประเพณีแต่งงานที่นิยมทำกัน ที่บ้านฝ่ายชาย โดยฝ่ายหญิงจะเดินทางเข้าพิธี ที่บ้านฝ่ายชาย ซึ่งก่อนเข้าบ้านฝ่ายหญิงต้องผ่านประตูเงิน และเมื่อแต่งงานแล้วเสร็จ ฝ่ายหญิงจะพักอาศัยที่บ้านฝ่ายชายร่วมกับบิดามารดาของฝ่ายชายหรือแยกพักกับเจ้าสาวเพียงลำพัง ลักษณะการแต่งงานประเภทนี้ จะพบได้ในบางประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย และประเทศจีน เป็นต้น

แต่งงาน คือ อะไร? หมายถึงอะไร?

#3 วิวาห์เหาะ

วิวาห์เหาะ คือ การแต่งงานที่ไม่ได้เข้าขั้นตอนที่ทำพิธีแต่งงาน และไม่ได้ทำ ณ บ้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยฝ่ายชาย และหญิง อาจแต่งงานกันเพียงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเท่านั้น หรือการให้คำมั่นสัญญาที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน และสร้างครอบครัวเป็นหลักแหล่งได้

ทั้งนี้การแต่งงาน และพิธีแต่งงานตามประเพณีไทย มักจะเริ่มจากการหมั้นหมายหรือการสู่ขอก่อน เพื่อทำการตกลงเรื่องสินสอด และหาฤกษ์งามยามดี ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีแต่งงาน …แต่ปัจจุบันอาจจะมีการลดบางขั้นตอน ซึ่งสามารถทำได้ตามเหมาะสมของทั้งสองฝ่าย

ติดตามเราได้ที่ Facebook WeddingReview.net

Report

What do you think?

0 Points
Upvote

100 + แคปชั่นงานแต่ง โดน ๆ แคปชั่นไปงานแต่งเพื่อน ฮา ๆ เด็ด ๆ

กินเจ ปี 66 เริ่มวันที่เท่าไร ล้างท้องวันไหนดี? แนะนำ 10 เมนูอาหารเจ

กินเจ ปี 66 เริ่มวันที่เท่าไร ล้างท้องวันไหนดี? แนะนำ 10 เมนูอาหารเจ