เตรียมพร้อมก่อน “จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ”

เตรียมพร้อมก่อน “จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ”

ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้น มีเอกสารที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องเตรียม ซึ่งทาง WeddingReview.net ก็ได้รวบรวมมาฝากทุกท่านที่นี่ค่ะ … อย่างไรก็ตาม สำหรับกฎหมายในบางประเทศนั้น เราอาจจะต้องส่งเอกสารทางราชการไปยังคู่สมรสเพื่อนำไปขอ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” หรือ “หนังสืออนุญาตสมรส” ยังเขตที่คู่สมรสพำนัก จึงจะมาจดทะเบียนสมรสในไทยได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

เตรียมพร้อมก่อน “จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ”1.เอกสารที่ ชาย/หญิง ไทยต้องเตรียม

  1. บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางไทย
  2. พยาน 2 คน (ฝ่ายละ 1 คน)

เตรียมพร้อมก่อน “จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ”2.เอกสารที่ชาวต่างชาติต้องเตรียม

ใบโสดที่ออกจากทางการของประเทศตนเอง (กรณีจดทะเบียนที่เขต/อำเภอในประเทศไทย)

1. ใบโสดออกจากประเทศต้นทาง : รับรองนิติกรณ์เอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต้นทาง และ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น หลังจากนั้น แปลเป็นภาษาไทย และรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

1.1 ใบโสดออกจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทย : แปลเป็นภาษาไทย และนำมารับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

(กรณีจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ)

1.2 ใบโสดออกจากประเทศต้นทาง : รับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศต้นทาง เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น

2. หนังสือเดินทาง

3. บิดา-มารดา มาให้ความยินยอม (กรณีคู่สมรสอายุต่ำกว่า 20 ปี)

4. พยาน 2 คน (ฝ่ายละ 1 คน)

เตรียมพร้อมก่อน “จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ”

คุณอาจสนใจ

WooCommerce plugin is required to render the WooCommerce plugin is required to render the [adace_shop_the_post] shortcode. shortcode.

Report

What do you think?

0 Points
Upvote
7 'อาชีพเสริม' รายได้ดี อัปเดตล่าสุด มาดูกัน เวลาว่างทำอะไรให้ได้เงิน

7 ‘อาชีพเสริม’ รายได้ดี อัปเดตล่าสุด มาดูกัน เวลาว่างทำอะไรให้ได้เงิน

ขั้นตอนพิธีแต่งงานแบบคริสต์ สุดแสนโรแมนติกสำหรับคู่บ่าวสาว

ขั้นตอนพิธีแต่งงานแบบคริสต์ สุดแสนโรแมนติกสำหรับคู่บ่าวสาว