เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

จัดงานแต่งทั้งทีต้องดูฤกษ์งามยามดีเอาไว้ก่อน! WeddingReview.net เชื่อว่าหลายคู่ใช้ฤกษ์ดีเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตคู่ ด้วยความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนการจะดำเนินการงานสิ่งใด จะต้องมีการดูฤกษ์ดีวันดี เป็นศรีเป็นกำลังใจสำคัญ โดยคำว่า “ฤกษ์” แปลว่า การมองดู การตรวจการพิจารณาดูคราวที่เหมาะ เวลาที่เหมาะ จังหวะที่เหมาะแก่การประกอบการงานที่เป็นมงคลนั้น ๆ

ฤกษ์แต่งงาน ในปัจจุบันสำหรับบ่าวสาวหัวสมัยใหม่อาจจะไม่ถือเรื่องนี้สักเท่าไหร่นัก แต่สำหรับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในครอบแล้ว เรื่องนี้ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องซีเรียสสำหรับบางบ้าน แต่สำหรับในปัจจุบันนั้นการจัดงานตามฤกษ์สะดวกนั้นมีมากขึ้น ซึ่งบางครั้งก็ดันไปตรงกับวันที่โบราณเขาถือ วันนี้เรามีฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ให้บ่าวสาวได้เลือกวันที่ถูกใจตลอดทั้งปี พร้อมแล้วไปดูกันเลย

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
 • วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์

 • วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
 • วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
 • วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน

 • วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
 • วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
 • วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม

 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
 • วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
 • วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม

 • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
 • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
 • วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน

 • วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
 • วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
 • วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
 • วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เปิดตำรา! ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน 2565 พร้อมแล้ว แต่งเลย

ฤกษ์แต่งงานเดือนธันวาคม

 • วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ฤกษ์งานแต่งงานนี้ เป็นเพียงแนวทางในการเลือกฤกษ์วันแต่งงานเท่านั้น ถ้าหากอยากดูฤกษ์มงคลที่เหมาะสม ทางคู่บ่าวสาวอาจจะต้องนำ วัน เดือน ปีเกิดไปให้หมอดูฤกษ์หรือซินแส หรือพระอาจารย์ที่เคารพ ในการเลือกวันที่เป็นมงคลสำหรับวันวิวาห์ … ในปัจจุบันการเลือก ฤกษ์สะดวก น่าจะเป็นไอเดียที่เหมาะสม ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 และปัญหาทางการเงินที่ใครหลายๆ คนกำลังเผชิญก็อาจทำให้หลายคู่เดือดร้อนหรือติดขัดไปบ้าง แต่ถ้าคู่รักมีความรักความเข้าใจให้กันอย่างสม่ำเสมอ เข้าใจสถานการณ์ และสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองได้ WeddingReview.net ก็เชื่อว่ายังไงทุกท่านก็สามารถเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้อย่างแน่นอนค่ะ

คุณอาจสนใจ

Report

What do you think?

0 Points
Upvote
จัดงานแต่งเล็กๆในครอบครัว ยังไงให้ปัง

จัดงานแต่งเล็กๆในครอบครัว ยังไงให้ปัง

รวม Checklist งานแต่งงาน เช็กให้พร้อมก่อนวันสุดพิเศษ

รวม Checklist งานแต่งงาน เช็กให้พร้อมก่อนวันสุดพิเศษ