ได้เจอเจ้าสาว (ในที่สุด) (16/17)

เอ้าเซิ้งอีกแล้วค่า ตกลงมาประกวด AF หรือมาสู่ขอ (15/17)

ขันหมากประเพณีใต้ (17/17)