ในวันที่ได้ส่งลูก…ถึงฝั่ง (17/22)

มีความสุขมาก (16/22)

เป็นวันที่มีความสุขจนไม่รู้จะบรรยายยังไงอีก (18/22)