โดนวิดพื้นไปกี่ทีแล้วคะเนี่ย (14/17)

ต้องเซิ้งก่อนถึงจะเจอเจ้าสาวได้ (13/17)

เอ้าเซิ้งอีกแล้วค่า ตกลงมาประกวด AF หรือมาสู่ขอ (15/17)