แหวนเพชรทรง Rose-Cut เหลี่ยมกุหลาบ เพิ่มเรื่องใหม่

เพราะแหวนเพชรหรือพลอย ทรง Rose-Cut (เหลี่ยมกุุหลาบ) นั่นมักจะมีความแบนราบที่ด้านหลัง เมื่อสวมลงบนนิ้ว นี่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงบางคนชอบและโปรดปราน

แหวนหมั้นรูปไข่ หรือ Oval เพิ่มเรื่องใหม่

แหวนหมั้นทรงสี่เหลี่ยมคุชชั่น Cushion-Cut เพิ่มเรื่องใหม่