และอีกช็อต (14/18)

ภาพโดย Priscila Valentina Photography

แชมเปญชาวเวอร์ ที่ The Grand Canyon (13/18)

ที่ที่มีเพียงเราสองคน The Emerald Isle (15/18)