แบ็กดร็อปดอกไม้โทนสีขาว-เขียว (8/22)

แบ็กดร็อปแบบวงกลมแขวนห้อยจากเพดานเวที (7/22)

Greenery สีเขียว-ขาว แบ็กดร็อปโทนสียอดฮิต (9/22)