แนบชิด ที่ Isle of Skye สกอตแลนด์ (16/18)

บางครั้ง การอยู่ในที่ที่ลับตา สุดลูกหูลูกตาคน ก็เป็นที่ที่คุณต้องการ ภาพโดย The Kitcheners

ที่ที่มีเพียงเราสองคน The Emerald Isle (15/18)

ห้วงเวลาสีทอง (17/18)