แต่งงานโรงแรม Ambassador Hotel Bangkok (33/51)

ที่อยู่: 171 ซอย สุขุมวิท 11 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02 254 0444

แต่งงานโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง – Royal Princess Hotel Larn Luang (32/51)

แต่งงานโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (34/51)