แต่งงานเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม – Mercure Bangkok Siam (49/51)

ที่อยู่: 927 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02 659 2888

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว (48/51)

แต่งงานโรงแรมเพนนินซูล่า THE PENINSULA HOTELS (50/51)