แคปชั่นกินเจ สายสุภาพ เป็นงานเป็นการ (2/8)

แคปชั่นกินเจ สายสุภาพ เป็นงานเป็นการ

 • กินเจ อิ่มท้อง อิ่มใจ ได้บุญ
 • ขอร่วมถือศีล กินเจ อิ่มบุญไปด้วยกัน
 • กินเจ ตุลานี้ อิ่มบุญไปด้วยกัน
 • กินเจ อิ่มสุขใจ ขอให้ได้บุญกันถ้วนหน้า
 • กินเจปีนี้ ขอให้ได้บุญกันถ้วนหน้า
 • กินเจ ถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ … ขอร่วมอนุโมทนาบุญครับ/ค่ะ
 • กินเจวิถีใหม่ อิ่มใจ ดีต่อสุขภาพ
 • กินเจฟิน ๆ อินไปกับบุญนะคร้าบทุกคน
 • ขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง
 • กินเจปีนี้ ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า

 

 • ถือศีล-กินเจ ร่วมทำบุญ ละเว้นการเบียดเบียนสัตว์ ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์
 • ถือศีลกินเจปีนี้ ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไปด้วยเถิด สาธุ
 • ในโอกาสถือศีลกินเจปีนี้ ขอให้ท่านพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ช่วยปัดเป่าอุปสรรค ความเศร้าหมอง ดลบันดาลให้มีแต่ความสุขด้วยเถิด สาธุ
 • กินเจไว้ชีวิตสัตว์ ขอให้ได้บุญกันถ้วนหน้าครับ/ค่ะ สาธุ 99
 • กินเจ ละเว้นบาป ดีต่อสุขภาพ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญกันนะคะ/ครับ
 • กินเจ วิถีใหม่ ดีทั้งกาย ดีทั้งใจ และตัวเรา
 • อิ่มบุญ อิ่มกาย เทศกาลกินเจ
 • อิ่มบุญ อิ่มใจ หน้าใส เพราะกินเจ
 • งดเนื้อสัตว์ หันมากินเจกันเถอะ
 • ถือศีลและกินเจ สร้างบุญบารมีทำได้ทุกวัน
แคปชั่นกินเจ ฮา ๆ

แคปชั่นกินเจ ฮา ๆ (1/8)

แคปชั่นกินเจ สายบุญ

แคปชั่นกินเจ สายบุญ (3/8)