แก้วเครื่องดื่มมักเกิ้ล (11/12)

เจ้าสาวจะได้ยืนชุ่มช้นหัวใจในวันแต่งงานด้วยแก้วสไตล์แฮร์รี่ พอตเตอร์ใบนี้

หมายเลขโต๊ะลายกระดาษหนังสือ (10/12)

เล็บเจ้าสาวสไตล์แฮร์รี่ พอตเตอร์ (12/12)