เพราะว่าพ่อมีความสุขมาก (13/22)

วันที่พ่อเอาแต่ยิ้ม และอาจพูดกับเราน้อยกว่าปกติ (12/22)

หมดแก้ว! (14/22)