เป็นวันที่มีความสุขจนไม่รู้จะบรรยายยังไงอีก (18/22)

ช็อตนี้ถ่ายได้ตอน After Party

ในวันที่ได้ส่งลูก…ถึงฝั่ง (17/22)

ถ่ายจากมุมสูง ในโบถส์ (19/22)