เบลล่า ราณี ในชุดสไบ สีชมพู (10/16)

มิ้นต์ ชาลิดา ใน WE magazine (9/16)

คุณนุ่น วรนุช จากนิตยสาร ขวัญเรือน (11/16)