เทา ขาวครีม เขียว และม่วงไลแลค (7/16)

ธีมสีงานแต่งงานสีเทาและขาว หรูหรา และสบายตา (6/16)

ธีมสีงานแต่งงาน เทา น้ำ และสีนู้ด (8/16)