เขียนลายมือลงไปบนเล็บ! (7/12)

รูปภาพโดย OUR DAY WEDDING PHOTOGRAPHY

แต่งเล็บให้เข้ากับแหวนแต่งงาน (6/12)

ทำ French Nail และติดพลอยเทียม (8/12)