หมายเลขโต๊ะลายกระดาษหนังสือ (10/12)

ตกแต่งหมายเลขโต๊ะด้วยปกหนังสือ

ป้ายแนะนำทางสไตล์ฮอกมี้ดส์ (9/12)

แก้วเครื่องดื่มมักเกิ้ล (11/12)