หมดแก้ว! (14/22)

เพราะว่าพ่อมีความสุขมาก (13/22)

ก็ดีใจอ่ะ (15/22)