สีชมพูตัดกับสีเทา (14/18)

สีโทนฤดูใบไม้ร่วง (13/18)

สีแดงตัดกับสีเทา (15/18)