วันที่พ่อเอาแต่ยิ้ม และอาจพูดกับเราน้อยกว่าปกติ (12/22)

วันที่คุณพ่อภูมิใจที่สุดในชีวิต (11/22)

เพราะว่าพ่อมีความสุขมาก (13/22)