วันที่คุณพ่อภูมิใจที่สุดในชีวิต (11/22)

แล้ววันนี้ก็มาถึง…. (10/22)

วันที่พ่อเอาแต่ยิ้ม และอาจพูดกับเราน้อยกว่าปกติ (12/22)