ผมเจ้าสาวสไตล์เกาหลี ปล่อยยาว เสยผมขึ้นหนึ่งข้าง ติดดอกไม้ (8/15)

ทรงผมเจ้าสาวปล่อยยาว ดัดลอน สไตล์เกาหลี (7/15)

แบบผม สไตล์เจ้าสาวเกาหลี ปล่อยยาว ไดร์หน้าม้า ดูสบายตา (9/15)