ป้ายแนะนำทางสไตล์ฮอกมี้ดส์ (9/12)

ทำป้ายแนะนำทางเดินต่าง ๆ ของงานแต่งงาน สไตล์ฮอกมี้ดส์

กุญแจบินได้ (8/12)

หมายเลขโต๊ะลายกระดาษหนังสือ (10/12)