ธีมงานแต่งงาo Silver Winter Wonderland (15/16)

งานแต่งงานธีมสี Airy Blue และสีเงิน (14/16)

ธีมสีงานแต่งงานน้ำเงิน Dusky Blue และทอง Antique Gold (16/16)