ทรงผมเจ้าสาวสไตล์เกาหลี แบบปล่อยยาว สวมผ้าคลุมผม (11/15)

เจ้าสาวสไตล์เกาหลี แบบทรงผมปล่อยยาว ดัดลอนใหญ่ ดูโรแมนติก (10/15)

ทรงผมเจ้าสาว ปล่อยยาวดัดลอน สวมมงกุฏดอกไม้ (12/15)