ถ่ายจากมุมสูง ในโบถส์ (19/22)

ใครแต่งในโบถส์ อย่าลืมถ่ายช็อตมุมสูงนะ

เป็นวันที่มีความสุขจนไม่รู้จะบรรยายยังไงอีก (18/22)

ช็อตนี้สวยมากค่ะ (20/22)