ช่อดอกไม้ที่ใช้แพนโทนสี ทอง + เขียว & ม่วง เป็นหลัก (6/22)

เถาไม้ + ใบไม้สีเขียว และกุหลาบสีชมพู (5/22)

แบ็กดร็อปแบบวงกลมแขวนห้อยจากเพดานเวที (7/22)