ชุดแต่งงาน Julie Vino (39/50)

ชุดแต่งงาน Gali Karten (38/50)

ชุดแต่งงาน Vera Wang (40/50)