ชุดเจ้าสาว 2018 Legends by Romona Keveza ก็ติดโบว์ที่ไหล่เช่นกัน (8/21)

ชุดเจ้าสาว ติดโบว์ที่ไหล่ (7/21)

ชุดเจ้าสาวติดโบว์ที่ไหล่ Muse by Berta (9/21)