คลาสสิกเฟรนช์เนล (4/12)

รูปภาพโดย JEN HUANG PHOTOGRAPHY

ตัดขอบเล็บแบบเหลี่ยม ติดเพชร เฟรนช์สีครีม (3/12)

เล็บเจ้าสาว แบบติด Metallic Foil (5/12)