ขันหมากประเพณีใต้ (17/17)

เกร็ดความรู้ : ขันหมากประเพณีใต้ มีความแตกต่างจากภาคอื่น ตรงที่ ขันหมากเอก จะเรียกว่า ขันหมาก หัว คอ คาง หรือ ขันหมาก เอก โท ตรี ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือพานขันหมากจำนวนสามท่าน และมีขันหมากบริวาร (ขันหมากโท) เหมือนกันตามปกติค่ะ

ได้เจอเจ้าสาว (ในที่สุด) (16/17)

ชุดเจ้าสาว 2018 เทรนด์ Arm Warmers (1/21)