การตกแต่งซุ้มทางเดินเข้างาน โดย jeedjididid (IG) (7/17)

งานฉลองวิวาห์ คุณเบส & คุณต้น แต่งงานโรงแรม The Okura Prestigue

แบ็คดรอปงานแต่งงาน โดย jeedjididid

แบ็คดรอปงานแต่งงาน โดย jeedjididid

งานฉลองวิวาห์ คุณเบส & คุณต้น แต่งงานโรงแรม The Okura Prestigue

แบ็คดรอปงานแต่งงาน (6/17)

งานฉลองวิวาห์ คุณเบส & คุณต้น แต่งงานโรงแรม The Okura Prestigue

After Party งานแต่งงาน คุณเบส & คุณต้น (8/17)