ลำดับพิธีแต่งงานอิสลามสมัยปัจจุบัน | พิธีนิกะห์ คืออะไร จัดอย่างไรบ้าง

ข้อมูลวิธีเตรียมตัวแต่งงานของชาวไทยอิสลาม พิธีแต่งงาน พิธีนิกะห์ พิธีหมั้นศาสนาอิสลาม และขันหมากของชาวอิสลาม

ลำดับพิธีแต่งงานอิสลามสมัยปัจจุบัน | พิธีนิกะห์ คืออะไร จัดอย่างไรบ้าง

เมื่อคามรักของชายหญิงมาถึงช่งเลาที่สุกงอมก็ย่อมมาถึงาระของการแต่งงาน สำหรับพิธีแต่งงานในขั้นตอนต่าง ๆ ก็มีองค์ประกอบอยู่มากมาย แต่ในรายละเอียดของพิธีแต่งงานนั้น มีการทำพิธีแต่งงานตามศาสนาที่คู่บ่าสานับถืออยู่ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่สำคัญในโลก อีกทั้งยังเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบสัดส่นกับศาสนาอื่น ดังนั้นพิธีแต่งงานในรูปแบบอิสลามจึงเป็นพิธีที่ทั้งชามุสลิมและคนทั่ไปครจะมีคามรู้บ้างไม่มากก็น้อย WeddingReview ได้รวบรวมข้อมูลพิธีงานแต่งงานของศาสนาอิสลาม มาฝากทุกท่านดังนี้ค่ะ

พิธีแต่งงานของพี่น้องมุสลิมตามแบบศาสนาอิสลามในสมัยปัจจุบันมีคามแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปจากพิธีแต่งงานอิสลามในอดีตอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากมายนักพิธีโดยรมส่นใหญ่และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญก็ยังคงอยู่เช่นเดิม ขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธีแต่งงานอิสลามแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. เริ่มจากการสู่ขอ

ชามุสลิมก็มีพิธีการสู่ขอเช่นเดียกันกับพิธีแต่งงานแบบชาไทยที่นับถือศาสนาพุทธ แต่พิธีสู่ขอในการแต่งงานอิสลามนั้นมีรายละเอียดที่ แตกต่างออกไป ในอดีตการสู่ขอจะเป็นเรื่องที่ญาติของฝ่ายชายที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นจะเป็นผู้ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิง แต่ในปัจจุบันนิยมให้พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่จะเป็นหญิงหรือชาย หรือทั้งหญิงและชายมาสู่ขอฝ่ายหญิงกับผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงก็ได้ โดยขั้นตอนมีดังนี้

 1. ในวันที่ไปสู่ขอทางญาติฝ่ายชายจะนำของฝากเป็นขนมและผลไม้ไปมอบให้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง โดยที่ตัผู้ชายเองไม่ต้องไปด้ย เมื่อไปถึงบ้านของฝ่ายหญิงและพบผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง ผู้ใหญ่ฝ่ายชายจะกล่าวว่า “ที่วันนี้มา… มีธุระจะปรึกษาด้วย”
 2. จากนั้นจะถามให้แน่ว่า ผู้หญิงที่จะมาสู่ขอให้ฝ่ายชายไม่ได้มีคู่หมั้นหมายอยู่ก่อนแล้ว จึงจะเอ่ยปากสู่ขอหญิงนั้นให้กับฝ่ายชาย
 3. เมื่อญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงได้ฟังคำทาบทามสู่ขอแล้ว จะไม่กล่าวตอบตกลงหรือปฏิเสธโดยทันที และจะไม่พูดถึงเงื่อนไขรายละเอียดอะไรทั้งสิ้น แต่จะทิ้งระยะเวลาไปประมาณ 1 สัปดาห์
 4. ครบเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ … ถ้าหากฝ่ายหญิงตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกับฝ่ายชายก็ให้ตอบตกลง โดยส่งผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นผู้ไปบอก จากนั้นฝ่ายชายจะมานัดคุยเจรจาในรายละเอียดของการแต่งงาน เช่น กำหนดวันที่จะแต่งงาน สินสอดทองหมั้นที่จะให้ฝ่ายหญิง รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ
 5. แต่ถ้าฝ่ายหญิงไม่คิดตก ไม่อยากตกลงปลงใจ และ อยากปฏิเสธการสู่ขอ … ฝ่ายหญิงก็จะเงียบไป ซึ่งจะเป็นอันรู้กันทั้งสองฝ่ายว่าไม่ตกลงแต่งงานด้วยนั่นเอง

ลำดับพิธีแต่งงานอิสลามสมัยปัจจุบัน | พิธีนิกะห์ คืออะไร จัดอย่างไรบ้าง

2. พิธีการหมั้นหมาย

การหมั้นหมายแบบอิสลามนั้นปัจจุบันแตกต่างไปจากสมัยก่อนตรงที่ คู่บ่าวสาวจะเลือกหมั้นก่อนแต่งงานหรือก่อนพิธีแต่งงานหรือนิกะห์ หรือจะหมั้นหลังพิธีแต่งงานก็ได้ โดยความแตกต่างของช่งเวลาหมั้นหลังแต่งงานกับการหมั้นก่อนแต่งงานก็คือ

 • ถ้าหมั้นก่อนแต่งงาน … ในพิธีการหมั้นเจ้าบ่าและเจ้าสายังคงแตะเนื้อต้องตักันไม่ได้ เพราะถือว่ายังไม่ได้แต่งงานกัน ดังนั้นในช่งเลาหมั้นก็จะไม่มีภาพของการสมแหนหรือการถ่ายรูปคู่หาน ๆ ใกล้ชิดแตะเนื้อต้องตักัน
 • บ่าสาหลาย ๆ คู่ในปัจจุบันจึงนิยมหมั้นหลังพิธีแต่งงาน เพราะจะได้มีการสมแหนหมั้น หรือเครื่องประดับต่าง ๆ ที่เป็นของหมั้นให้กันเจ้าสาได้

พิธีหมั้นอิสลาม จะเริ่มขึ้นในช่งเลาประมาณ 4-5 โมงเย็น โดยฝ่ายเจ้าบ่าจะจัดขบนขันหมากมายังบ้านของเจ้าสา โดยลำดับขั้นตอนมีดังนี้

 1. เมื่อขบนขันหมากจากเจ้าบ่าเดินทางมาถึงบ้านเจ้าสา เถ้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าจะกล่า ขึ้น่า ันนี้เจ้าบ่า ชื่อ… ได้นำของมาหมั้นเจ้าสา ชื่อ…
 2. จากนั้นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาก็จะรับของหมั้น แล้เถ้าแก่ของเจ้าบ่าจะถาม่า เงินหัหมั้นมีจำนนเท่าไหร่ หลังจากนั้นก็จะเป็นการพูดคุยตกลงกันในรายละเอียดงานแต่งงาน
 3. เมื่อฝ่ายชายจะกลับ ฝ่ายหญิงจะเตรียมผ้ากาเฮงแปลก๊ะ (ผ้าโสร่งชาย) หรือจะเป็น กาเฮงปาเต๊ะลือป๊ะ (ผ้าดอกปล่อยชายผ้า) อย่างใดอย่างหนึ่ง ใส่ลงไปในพานหมากพลูแทนหมากพลูและของหมั้น
 4. จากนั้นก็นำพานนั้น รมทั้งพานอื่น ๆ ที่เจ้าบ่าวนำมาให้ คืนให้กับเจ้าบ่านำกลับไปด้ย ก็เป็นอันเสร็จพิธีหมั้น

ของร่วมขบวนหมั้น หรือ ขันหมากอิสลาม ประกอบไปด้ยพาน 3 พานด้ยกัน สิ่งที่ใส่ลงไปในพานทั้ง 3 คือ

 • พานแรกเป็นหมากพลู โดยใต้หมากพลูจะนิยมางสินสอดไ้ เงินนี้เรียกกัน่า เงินรองพลู หรือ ลาเปะซีเฆะ
 • พานที่สอง คือ ข้าวเหนียวเหลือง
 • พานที่สามเป็นขนมสามอย่าง คือ ขนมข้าพอง ขนมก้อ หรือ ดูปงปูตู และ ขนมก้อตาล หรือ ดูปงฮะลูอคีแม และพานขันหมากทั้งสามจะต้องถูกห่อด้ยผ้าสีส

3. พิธีแต่งงานอิสลาม หรือ พิธีนิกะห์

มาถึงขั้นตอนที่สำคัญคือการแต่งงานหรือที่เรียกว่า พิธีนิกะห์” นิยมจัดขึ้นหลังจากพิธีหมั้นไม่เกิน 2 สัปดาห์ ชามุสลิมและข้อห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลามจะไม่ให้มีการถือฤกษ์ถือยามใด ๆในคืนก่อนันแต่งงานที่บ้านฝ่ายเจ้าสาจะครึกครื้นเต็มไปด้ยญาติและเพื่อนที่มาช่ยงาน ทำกับข้าวและจัดแต่งสถานที่เพื่อรับขบนเจ้าบ่าวเมื่อใกล้เวลาเพื่อน ๆ และญาติจะช่ยแต่งตั เตรียมตัให้เจ้าสา ในการกำหนดพิธีแต่งงานฤกษ์ที่ดีก็คือฤกษ์ที่ได้ตกลงกันสะดกทั้งสองฝ่าย เมื่อถึงันแต่งงานในช่ง 4-5 โมงเย็น เจ้าบ่าจะจัดขบนไปยังบ้านเจ้าสาประกอบไปด้ย เจ้าบ่าวกับญาติผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 คน และเงินหัขันหมากที่เจ้าบ่าเป็นผู้ถือเตรียมไปมอบให้เจ้าสาเป็นจำนนเลขคี่ ห่อสยงามมีกล้ย 2-3 หี ที่คัดพันธุ์มาแล้

ในส่นของฝ่ายเจ้าสาจะต้องมีผู้ร่มพิธีสำคัญ คือ

 • โต๊ะอิหม่ามเป็นผู้ประกอบพิธี
 • คอเต็บและผู้ทรงคุณธรรมเป็นสักขีพยานในพิธีอีก 1 คน โดยผู้ทรงคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ชุมชนนับถือเป็นคนประพฤติดีมีสัตย์ เช่น นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน

ลำดับพิธีแต่งงานอิสลาม

เมื่อขบนของเจ้าบ่ามาถึงบ้านเจ้าสาวแล้ว …

 1. เจ้าบ่าจะมอบเงินหัขันหมากให้กับโต๊ะอิหม่ามและมีการเลี้ยงรับประทานอาหารกัน แต่ในช่งเลาเหล่านั้นเจ้าสาจะถูกเก็บตั ในห้องหอหรือในครัก่อน
 2. เมื่อกินเลี้ยงเสร็จจะมีคนไปถามคามสมัครใจของเจ้าสาร่มกับพยานอีกสองคน ถ้าเจ้าสา ตกลงเต็มใจแต่งพยานรู้เห็นก็จะเข้าสู่พิธี โดยพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ของเจ้าสาวที่เป็นผู้ชายจะเป็นผู้ดำเนินการ ที่เรียกว่า อเก” ต่อโต๊ะอิหม่าม
 3. จากนั้นโต๊ะอิหม่าม หรือ คอเต็บ จะอ่าน บาจอกุฐตีเบาะห์ คือ ศาสนบัญญัติ่าด้ยการแต่งงาน
 4. เมื่ออ่านจบ โต๊ะอิหม่ามจะจับปลายนิ้ มือ 1 นิ้ของเจ้าบ่าแล้กล่าคำสำคัญในการแต่งงานให้เจ้าบ่าขานตอบกลับจึงเสร็จสิ้นพิธีแต่งงาน

พิธีแต่งงานอิสลามนับว่าเป็นพิธีที่งดงามศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงัฒนธรรม คามผูกพันกันในเครือญาติและชุมชน เป็นการเริ่มต้นสถาบันครอบครัที่สยงามและยั่งยืน WeddingReview หวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลสำหรับเตรียมตัวแต่งงาน และหากต้องการรีวิวเพิ่มเติม เรามีบทความที่เกี่ยวข้องมาฝาก ดังนี้ค่ะ

Report
ชมตัวอย่าง การรันคิวพิธีงานแต่ง

และ สคริปต์งานแต่งงาน จากประสบการณ์จริง ได้ที่....

คอร์สเรียนออนไลน์ WEDDING REVIEW คู่มือจัดงานแต่งงานคอร์สเรียน Wedding Review คู่มือจัดงานแต่งงาน
ดาวน์โหลด สติกเกอร์ LINE เจ้าบ่าว เจ้าสาว


สติกเกอร์ LINE เจ้าบ่าวเจ้าสาว  สติกเกอร์ LINE เจ้าบ่าวเจ้าสาว


เพิ่ม คู่มือจัดงานแต่งงาน @WEDDINGREVIEW.NET เป็นเพื่อนในไลน์

ความคิดเห็น

แสคงวามคิดเห็น

  One Ping

  1. Pingback:

  ใส่ความเห็น

  Loading…

  0
  แจกลิสต์ เพลงงานแต่งสากล ปี 2022 ความหมายดี ฟังแล้วสบายใจ

  แจกลิสต์ เพลงงานแต่งสากล ปี 2022 ความหมายดี ฟังแล้วสบายใจ

  ทริคจัดงานแต่งแบบงบประหยัด เอาใจสายงบน้อย

  ทริคจัดงานแต่งแบบงบประหยัด เอาใจสายงบน้อย