ลำดับพิธีแต่งงานอิสลามสมัยปัจจุบัน | พิธีนิกะห์ คืออะไร จัดอย่างไรบ้าง

ข้อมูลวิธีเตรียมตัวแต่งงานของชาวไทยอิสลาม พิธีแต่งงาน พิธีนิกะห์ พิธีหมั้นศาสนาอิสลาม และขันหมากของชาวอิสลาม

ลำดับพิธีแต่งงานอิสลามสมัยปัจจุบัน | พิธีนิกะห์ คืออะไร จัดอย่างไรบ้าง

เมื่อคามรักของชายหญิงมาถึงช่งเลาที่สุกงอมก็ย่อมมาถึงาระของการแต่งงาน สำหรับพิธีแต่งงานในขั้นตอนต่าง ๆ ก็มีองค์ประกอบอยู่มากมาย แต่ในรายละเอียดของพิธีแต่งงานนั้น มีการทำพิธีแต่งงานตามศาสนาที่คู่บ่าสานับถืออยู่ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่สำคัญในโลก อีกทั้งยังเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบสัดส่นกับศาสนาอื่น ดังนั้นพิธีแต่งงานในรูปแบบอิสลามจึงเป็นพิธีที่ทั้งชามุสลิมและคนทั่ไปครจะมีคามรู้บ้างไม่มากก็น้อย WeddingReview ได้รวบรวมข้อมูลพิธีงานแต่งงานของศาสนาอิสลาม มาฝากทุกท่านดังนี้ค่ะ

พิธีแต่งงานของพี่น้องมุสลิมตามแบบศาสนาอิสลามในสมัยปัจจุบันมีคามแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปจากพิธีแต่งงานอิสลามในอดีตอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากมายนักพิธีโดยรมส่นใหญ่และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญก็ยังคงอยู่เช่นเดิม ขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธีแต่งงานอิสลามแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. เริ่มจากการสู่ขอ

ชามุสลิมก็มีพิธีการสู่ขอเช่นเดียกันกับพิธีแต่งงานแบบชาไทยที่นับถือศาสนาพุทธ แต่พิธีสู่ขอในการแต่งงานอิสลามนั้นมีรายละเอียดที่ แตกต่างออกไป ในอดีตการสู่ขอจะเป็นเรื่องที่ญาติของฝ่ายชายที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นจะเป็นผู้ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิง แต่ในปัจจุบันนิยมให้พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่จะเป็นหญิงหรือชาย หรือทั้งหญิงและชายมาสู่ขอฝ่ายหญิงกับผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงก็ได้ โดยขั้นตอนมีดังนี้

 1. ในวันที่ไปสู่ขอทางญาติฝ่ายชายจะนำของฝากเป็นขนมและผลไม้ไปมอบให้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง โดยที่ตัผู้ชายเองไม่ต้องไปด้ย เมื่อไปถึงบ้านของฝ่ายหญิงและพบผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง ผู้ใหญ่ฝ่ายชายจะกล่าวว่า “ที่วันนี้มา… มีธุระจะปรึกษาด้วย”
 2. จากนั้นจะถามให้แน่ว่า ผู้หญิงที่จะมาสู่ขอให้ฝ่ายชายไม่ได้มีคู่หมั้นหมายอยู่ก่อนแล้ว จึงจะเอ่ยปากสู่ขอหญิงนั้นให้กับฝ่ายชาย
 3. เมื่อญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงได้ฟังคำทาบทามสู่ขอแล้ว จะไม่กล่าวตอบตกลงหรือปฏิเสธโดยทันที และจะไม่พูดถึงเงื่อนไขรายละเอียดอะไรทั้งสิ้น แต่จะทิ้งระยะเวลาไปประมาณ 1 สัปดาห์
 4. ครบเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ … ถ้าหากฝ่ายหญิงตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกับฝ่ายชายก็ให้ตอบตกลง โดยส่งผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นผู้ไปบอก จากนั้นฝ่ายชายจะมานัดคุยเจรจาในรายละเอียดของการแต่งงาน เช่น กำหนดวันที่จะแต่งงาน สินสอดทองหมั้นที่จะให้ฝ่ายหญิง รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ
 5. แต่ถ้าฝ่ายหญิงไม่คิดตก ไม่อยากตกลงปลงใจ และ อยากปฏิเสธการสู่ขอ … ฝ่ายหญิงก็จะเงียบไป ซึ่งจะเป็นอันรู้กันทั้งสองฝ่ายว่าไม่ตกลงแต่งงานด้วยนั่นเอง

ลำดับพิธีแต่งงานอิสลามสมัยปัจจุบัน | พิธีนิกะห์ คืออะไร จัดอย่างไรบ้าง

2. พิธีการหมั้นหมาย

การหมั้นหมายแบบอิสลามนั้นปัจจุบันแตกต่างไปจากสมัยก่อนตรงที่ คู่บ่าวสาวจะเลือกหมั้นก่อนแต่งงานหรือก่อนพิธีแต่งงานหรือนิกะห์ หรือจะหมั้นหลังพิธีแต่งงานก็ได้ โดยความแตกต่างของช่งเวลาหมั้นหลังแต่งงานกับการหมั้นก่อนแต่งงานก็คือ

 • ถ้าหมั้นก่อนแต่งงาน … ในพิธีการหมั้นเจ้าบ่าและเจ้าสายังคงแตะเนื้อต้องตักันไม่ได้ เพราะถือว่ายังไม่ได้แต่งงานกัน ดังนั้นในช่งเลาหมั้นก็จะไม่มีภาพของการสมแหนหรือการถ่ายรูปคู่หาน ๆ ใกล้ชิดแตะเนื้อต้องตักัน
 • บ่าสาหลาย ๆ คู่ในปัจจุบันจึงนิยมหมั้นหลังพิธีแต่งงาน เพราะจะได้มีการสมแหนหมั้น หรือเครื่องประดับต่าง ๆ ที่เป็นของหมั้นให้กันเจ้าสาได้

พิธีหมั้นอิสลาม จะเริ่มขึ้นในช่งเลาประมาณ 4-5 โมงเย็น โดยฝ่ายเจ้าบ่าจะจัดขบนขันหมากมายังบ้านของเจ้าสา โดยลำดับขั้นตอนมีดังนี้

 1. เมื่อขบนขันหมากจากเจ้าบ่าเดินทางมาถึงบ้านเจ้าสา เถ้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าจะกล่า ขึ้น่า ันนี้เจ้าบ่า ชื่อ… ได้นำของมาหมั้นเจ้าสา ชื่อ…
 2. จากนั้นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาก็จะรับของหมั้น แล้เถ้าแก่ของเจ้าบ่าจะถาม่า เงินหัหมั้นมีจำนนเท่าไหร่ หลังจากนั้นก็จะเป็นการพูดคุยตกลงกันในรายละเอียดงานแต่งงาน
 3. เมื่อฝ่ายชายจะกลับ ฝ่ายหญิงจะเตรียมผ้ากาเฮงแปลก๊ะ (ผ้าโสร่งชาย) หรือจะเป็น กาเฮงปาเต๊ะลือป๊ะ (ผ้าดอกปล่อยชายผ้า) อย่างใดอย่างหนึ่ง ใส่ลงไปในพานหมากพลูแทนหมากพลูและของหมั้น
 4. จากนั้นก็นำพานนั้น รมทั้งพานอื่น ๆ ที่เจ้าบ่าวนำมาให้ คืนให้กับเจ้าบ่านำกลับไปด้ย ก็เป็นอันเสร็จพิธีหมั้น

ของร่วมขบวนหมั้น หรือ ขันหมากอิสลาม ประกอบไปด้ยพาน 3 พานด้ยกัน สิ่งที่ใส่ลงไปในพานทั้ง 3 คือ

 • พานแรกเป็นหมากพลู โดยใต้หมากพลูจะนิยมางสินสอดไ้ เงินนี้เรียกกัน่า เงินรองพลู หรือ ลาเปะซีเฆะ
 • พานที่สอง คือ ข้าวเหนียวเหลือง
 • พานที่สามเป็นขนมสามอย่าง คือ ขนมข้าพอง ขนมก้อ หรือ ดูปงปูตู และ ขนมก้อตาล หรือ ดูปงฮะลูอคีแม และพานขันหมากทั้งสามจะต้องถูกห่อด้ยผ้าสีส

3. พิธีแต่งงานอิสลาม หรือ พิธีนิกะห์

มาถึงขั้นตอนที่สำคัญคือการแต่งงานหรือที่เรียกว่า พิธีนิกะห์” นิยมจัดขึ้นหลังจากพิธีหมั้นไม่เกิน 2 สัปดาห์ ชามุสลิมและข้อห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลามจะไม่ให้มีการถือฤกษ์ถือยามใด ๆในคืนก่อนันแต่งงานที่บ้านฝ่ายเจ้าสาจะครึกครื้นเต็มไปด้ยญาติและเพื่อนที่มาช่ยงาน ทำกับข้าวและจัดแต่งสถานที่เพื่อรับขบนเจ้าบ่าวเมื่อใกล้เวลาเพื่อน ๆ และญาติจะช่ยแต่งตั เตรียมตัให้เจ้าสา ในการกำหนดพิธีแต่งงานฤกษ์ที่ดีก็คือฤกษ์ที่ได้ตกลงกันสะดกทั้งสองฝ่าย เมื่อถึงันแต่งงานในช่ง 4-5 โมงเย็น เจ้าบ่าจะจัดขบนไปยังบ้านเจ้าสาประกอบไปด้ย เจ้าบ่าวกับญาติผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 คน และเงินหัขันหมากที่เจ้าบ่าเป็นผู้ถือเตรียมไปมอบให้เจ้าสาเป็นจำนนเลขคี่ ห่อสยงามมีกล้ย 2-3 หี ที่คัดพันธุ์มาแล้

ในส่นของฝ่ายเจ้าสาจะต้องมีผู้ร่มพิธีสำคัญ คือ

 • โต๊ะอิหม่ามเป็นผู้ประกอบพิธี
 • คอเต็บและผู้ทรงคุณธรรมเป็นสักขีพยานในพิธีอีก 1 คน โดยผู้ทรงคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ชุมชนนับถือเป็นคนประพฤติดีมีสัตย์ เช่น นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน

ลำดับพิธีแต่งงานอิสลาม

เมื่อขบนของเจ้าบ่ามาถึงบ้านเจ้าสาวแล้ว …

 1. เจ้าบ่าจะมอบเงินหัขันหมากให้กับโต๊ะอิหม่ามและมีการเลี้ยงรับประทานอาหารกัน แต่ในช่งเลาเหล่านั้นเจ้าสาจะถูกเก็บตั ในห้องหอหรือในครัก่อน
 2. เมื่อกินเลี้ยงเสร็จจะมีคนไปถามคามสมัครใจของเจ้าสาร่มกับพยานอีกสองคน ถ้าเจ้าสา ตกลงเต็มใจแต่งพยานรู้เห็นก็จะเข้าสู่พิธี โดยพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ของเจ้าสาวที่เป็นผู้ชายจะเป็นผู้ดำเนินการ ที่เรียกว่า อเก” ต่อโต๊ะอิหม่าม
 3. จากนั้นโต๊ะอิหม่าม หรือ คอเต็บ จะอ่าน บาจอกุฐตีเบาะห์ คือ ศาสนบัญญัติ่าด้ยการแต่งงาน
 4. เมื่ออ่านจบ โต๊ะอิหม่ามจะจับปลายนิ้ มือ 1 นิ้ของเจ้าบ่าแล้กล่าคำสำคัญในการแต่งงานให้เจ้าบ่าขานตอบกลับจึงเสร็จสิ้นพิธีแต่งงาน

พิธีแต่งงานอิสลามนับว่าเป็นพิธีที่งดงามศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงัฒนธรรม คามผูกพันกันในเครือญาติและชุมชน เป็นการเริ่มต้นสถาบันครอบครัที่สยงามและยั่งยืน WeddingReview หวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลสำหรับเตรียมตัวแต่งงาน และหากต้องการรีวิวเพิ่มเติม เรามีบทความที่เกี่ยวข้องมาฝาก ดังนี้ค่ะ

Report

What do you think?

0 Points
Upvote
แจกลิสต์ เพลงงานแต่งสากล ปี 2022 ความหมายดี ฟังแล้วสบายใจ

แจกลิสต์ เพลงงานแต่งสากล ปี 2022 ความหมายดี ฟังแล้วสบายใจ

ทริคจัดงานแต่งแบบงบประหยัด เอาใจสายงบน้อย

ทริคจัดงานแต่งแบบงบประหยัด เอาใจสายงบน้อย